Zafer İlhan

Zafer İlhan

Kurul Başkanı

STK ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Kurul Başkanı. 

 

STK ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Kurul Başkanı Görev ve Yetkileri 

STK ve Kamu Kurumları İle İlişkileri’nden sorumlu As Başkan ve bu kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ile birlikte çalışır. Tüm STK ve Kamu Kurumları ile ilişki ve iletişimi sağlar, derneğin ismini gündemde tutar. Bu amaçla aynı amaçlı diğer STK’lar ile ortak platformlar oluşturup ortak faaliyetleri gerçekleştirir. Özel günlerde Kamu Kurumlarındaki kutlamalarda derneği temsil eder.