Şevki Doğan Ergüne

Şevki Doğan Ergüne

Kurul Başkanı

Sağlık Hizmetleri Kurul Başkanı. 

 

Sağlık Hizmetleri Kurul Başkanı Görev ve Yetkileri 

Başta hastalar olmak üzere; toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın tesisi ile birlikte kültürel ve ahlaki birliktelikleri sağlamak, toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmak, sosyal, kültürel hizmetler sunmak, sağlık örgütleriyle iş ve güç birliğinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütmek, hastaların spor, kültür ve sanat yönünden gelişimini desteklemek, bu hedefe dönük girişimlere katılmak, ortak olmak; eğitim almalarına yardımcı olmak, kurslar, atölyeler açmak; becerilerini sergilemeleri için kulüp vb. oluşumlar kurmalarına yardımcı olmak, kurulmuşları desteklemek, turneler, turnuvalar, yarışmalar düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, katılımı sağlamak için çalışmak, hastaların ve üyelerin yararlanacakları sağlık, sosyal, eğitim ve spor amaçlı modern rehabilitasyon, fizik tedavi ve bakım merkezleri, tesisler kurulmasını desteklemek, maddi olanakları yetersiz olan başta ortopedik sakatlar olmak üzere Hastalara parasız ilaç, araç ve gereç sağlayabilmek için girişimlerde bulunmak, hastaların istihdamı konusunda var olan yasal düzenlemelerin uygulanması, hastaların çalışma hayatına daha fazla katılımı, çalışma koşullarının ve diğer sosyal haklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, temel eğitimden başlayarak, mesleki ve kişisel gelişim alanlarında hastaları desteklemek, eğitim vermek, eğitim almalarına yardımcı olmak, eğitimlerini sürdürmeleri için burs vermek, verilmesine yardım etmek