Serkan Çardakbaşı

Serkan Çardakbaşı

Kurul Başkanı

Taraftarlarla İlişkile ve Gezi Kurul Başkanı. 

 

Taraftarlarla İlişkile ve Gezi Kurul Başkanı Görev ve Yetkileri

Taraftarlarla İlişkiler ve Gezi’den sorumlu As Başkan ve bu kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ile birlikte çalışır. Fenerbahçe taraftar sayısının artırılması ve mevcut taraftarlarının memnuniyeti için toplu maça gitme, bilet temini, eğlence ve gezi programları düzenleyerek taraftarların sosyalleşmesi gibi aktiviteleri organize eder. Diğer Fenerbahçe taraftar dernekleri ve platformlarda derneğin tanınırlığı artırmaya çalışır.