Remzi Aktaş

Remzi Aktaş

Denetleme Kurulu Üyesi

10.09.1956’da İstanbul’da doğdu. Liseyi Bakırköy Ticaret Lisesinde 1975 yılında tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasi ve İdari Birimler Fakültesini 1980 yılında bitirdi. Çalışma hayatına 1982’de Union Carbide Şirketinde Muhasebe Müdürü olarak başladı. Halen iş hayatına İznik Çini Vakfında Muhasebe Müdürü olarak devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Denetleme Kurulu Başkanı Görev ve Yetkileri
Denetleme Kurulu derneğin hesaplarını ve hesaplarla ile ilgili belge, kayıt ve defterleri devamlı olarak denetler, kasayı sayar, harcamaların tüzük hükümlerine ve bütçeye göre yapılıp yapılmadığını inceler. Gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu’nu uyarır. Denetleme sonuçlarını üç ayda bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na bildirir. Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu’na ibra edilip edilmemesi hakkında açık ve kesin teklifi ihtiva eden raporunu sunar. Denetleme Kurulu denetleme sonucuna göre gerekiyor ise, Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister. Denetlemede suistimalin veya derneğin mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tespiti halinde Denetleme Kurulu Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemekle yükümlüdür.