Murat İlhan

Murat İlhan

As Başkan

 

Mali ve İdari İşler As Başkanı 

Görevi ve Yetkileri 

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu As Başkan, Genel Sekreter ile birlikte personel kadrosunu düzenler ve denetler. Yönetim Kurulu’nca kabul edilen anlaşmaları uygular ve Yönetim Kurulu’nca uygulanan mali işlerde Muhasip Üye ile birlikte müştereken derneği temsil eder.