Hidayet Vurun

Hidayet Vurun

Sayman

15.08.1965 de İstanbulda doğdu. Üniversite mezunudur. Büyükçekmece’de işletmecilik yapmaktadır.

Sayman Görev ve Yetkileri

Muhasip Üye, bütçenin uygulanmasından doğrudan sorumlu olup, derneğin mali işlerini yürütür. Yönetim Kurulu’nun bütçe dışı sarf kararlarını uygulamaz. Mali işlerde özellikle sarf evraklarında ve tediye fişlerinde Başkan, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu As Başkan ile birlikte imzası bulunur. Muhasip Üye’nin imzası olmadan hiçbir suretle ödeme yapılmaz. Muhasebe personeli görev yönünden doğrudan doğruya Muhasip Üye’ye bağlıdır ve ona karşı sorumludur.