Gökhan Ayvalı

Gökhan Ayvalı

As Başkan

 

STK ve Kamu Kurumları ile İlişkiler As Başkanı.

 

STK ve Kamu Kurumları ile İlişkiler As Başkanı Görevleri ve Yetkileri 

STK ve Kamu Kurumları İle İlişkileri’nden sorumlu As Başkan ve bu kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ile birlikte çalışır. Tüm STK ve Kamu Kurumları ile ilişki ve iletişimi sağlar, derneğin ismini gündemde tutar. Bu amaçla aynı amaçlı diğer STK’lar ile ortak platformlar oluşturup ortak faaliyetleri gerçekleştirir. Özel günlerde Kamu Kurumlarındaki kutlamalarda derneği temsil eder.