Fehmi Serdar Gürler

Fehmi Serdar Gürler

Kurul Başkanı

Sosyal, Kültürel ve Eğitsel Faaliyetler Kurul Başkanı.

Sosyal, Kültürel ve Eğitsel Faaliyetler Kurul Başkanı Görev ve Yetkileri:

Sosyal, Kültürel ve Eğitsel Faaliyetlerden Sorumlu As Başkan, derneğin sosyal tesis ve faaliyetlerini yönetmelik hükümlerine göre ve Yönetim Kurulu’nun kararları doğrultusunda yönetecek ve yürütecek olan Sosyal, Kültürel ve Eğitsel Kurulu’nun başkanıdır. Kurulun ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar, faaliyet ve çalışmalarını düzenler. Dernek adına düzenlenecek her türlü yardım ve sosyal aktivitelerin düzenlenmesinden sorumludur. Kurulu ile ilgili projeleri Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil ve takip eder.