Fatma Esra Cebe Özcan

Fatma Esra Cebe Özcan

Kurul Başkanı

Protokol İşleri Kurul Başkanı. 

 

Protokol İşleri Kurul Başkanı Görev ve Yetkileri 

Protokol İşleri’den sorumlu As Başkan ve bu kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ile birlikte çalışır. Her türlü protokol ağırlamada organizasyondan sorumludur.