Fatih İnan

Fatih İnan

Genel Sekreter

25.11.1980 Ulubey Ordu doğumludur. Üniversite mezunudur. Hanedan Cafe&Restaurant işletmesinin sahibidir.

Genel Sekreter Görev ve Yetkileri

Genel Sekreter Yönetim Kurulu kararlarını yürütür. Üyeler arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlar. Her türlü yazışmaları yürütür. Resmi ve özel kurumlarla ve basınla ilişkileri sağlar. Yönetim Kurulu’nca kabul edilen anlaşmaları uygular. Başkan ve Başkan Vekili bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda idari işlerde münferiden, mali işlerde Muhasip Üye ile birlikte müştereken derneği temsil eder. Genel Sekreter’in olmadığı hallerde bu görevi Genel Sekreter Yardımcısı yürütür.