Erkan İlhan

Erkan İlhan

As Başkan

 

Taraftarlarla İlişkiler ve Gezi As Başkanı.

 

Taraftarlarla İlişkiler ve Gezi As Başkanı Görev ve Yetkileri 

Taraftarlarla İlişkiler ve Gezi’den sorumlu As Başkan ve bu kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ile birlikte çalışır. Fenerbahçe taraftar sayısının artırılması ve mevcut taraftarlarının memnuniyeti için toplu maça gitme, bilet temini, eğlence ve gezi programları düzenleyerek taraftarların sosyalleşmesi gibi aktiviteleri organize eder. Diğer Fenerbahçe taraftar dernekleri ve platformlarda derneğin tanınırlığı artırmaya çalışır.