Doç.Dr.Erdal Şen

Erdal Şen

Onursal Üye

İlk ve ortaokulu Kültür Koleji’nde tamamladıktan sonra, liseyi Pertevniyal Lisesi’nde bitirdi. Lisans öğrenimini, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme (İng.) Bölümü’nde sürdürürken, 18 yaşında telekomünikasyon sektöründe ilk işletmesini kurarak iş yaşamına girdi. Yüksek lisans derecesini, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Kalite ve Üretim Yönetimi Programı’nda tamamladıktan sonra, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü’nde, “Kurumsallaşma ve Firma Performansı İlişkisinde Kurumsal Yönetişimin Rolü” adlı doktora tezini tamamlayarak 2013 yılında “Doktor” unvanını aldı. Bugüne kadar birçok kurumda kurucu ortak, danışman, gönüllü ve eğitmen olarak görev alan Dr. ŞEN, 16 yılı aşkın süredir akademisyen olarak da farklı üniversitelerde çalıştı. İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak görev alan Dr. ŞEN, aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü gibi birçok farklı idari ve akademik görevlerde de bulunmuştur. Halen Fenerbahçe Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri (İng.) Bölümü bünyesinde öğretim üyesi ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır. Yönetim ve Strateji alanında doçentlik unvanını almış olan Dr. Şen, 2000 yılından bugüne kadar, kendisine ait felsefi teorisi olan “Senizm” başta olmak üzere, birçok farklı bilimsel makale, bildiri, kitap, proje ve diğer akademik çalışmalara imza atmıştır. Yönetim ve Strateji, Kurumsallaşma, Kurumsal Yönetişim, Liderlik, Girişimcilik, Dijitalleşme gibi konu başlıklarında bilimsel ve sektörel çalışmalar gerçekleştirmektedir. 2020 yılından bugüne COVID-19 pandemisi ve Senizm kuramı ile ilgili yayımlanmış olan güncel çalışmalarının bazıları şunlardır: “Dijital Köyün Küresel Virüsü COVID-19 ve Senizm”, “COVID-19 Pandemik Krizinin Yönetim ve Ekonomi Politik Üzerine Olası Etkileri”, “Endüstri 4.0 ve Çevik Firmalar”, “Neuroscience, Mental Health and Senism in the Post-COVID-19 Era”, “Post-COVID-19 Era: The Great Reset and Senism”. Doç. Dr. Erdal ŞEN; COVID-19 pandemisinin sosyal bilimler üzerindeki olası etkileri ve Senizm üzerine kavramsal katkısına dayanan son dönem çalışmaları ile TÜBİTAK bünyesindeki COVID-19 Yetkinlikler Listesi’nde yer almaya hak kazanmıştır. Birçok farklı sektörde danışmanlık ve eğitimler veren Doç. Dr. ŞEN, çeşitli toplumsal sorumluluk çalışmalarında da görev almakta ve toplum gönüllüsü olarak yer almaktadır. Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Derneği, Sigorta Eksperleri Eğitim ve Dayanışma Vakfı gibi değerli sivil toplum kuruluşlarının yönetiminde aktif görev almakla birlikte, Fenerbahçe Spor Kulübü Şube ve Dernekler Birimi yönetim danışmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.