Cengiz Solak

Cengiz Solak

As Başkan

 

İnovasyon ve Stratejiden Sorumlu As Başkan

Görev ve Yetkileri

İnovasyon ve Strateji’den sorumlu As Başkan, İnovasyon ve Strateji Kurulu’na başkanlık yapar. Kurulu ile ilgili projeleri Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil ve takip eder. 

İnovasyon ve Strateji’den sorumlu As Başkan ve bu kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ile birlikte çalışır. Fenerbahçe sevgisinin ve taraftar sayısının çoğaltılması, dernek üye sayımızın artırılması ve derneğimizin daha büyük kitleler tarafından bilinirliliğinin sağlanması için gelişen teknoloji ve imkanların takip edilerek dernek çalışmalarımızda kullanılmasının sağlanması, dernek faaliyetlerinin derneğimize daha fazla faydalı olması için yol haritası ve stratejilerin oluşturulması konularında çalışmalar yapmaktan sorumludur.