Hakan Küçük

Hakan Küçük

Dernek Başkanı

23.04.1980 de İstanbul’da doğdu. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Renk Optik ve Hkdesign Dekorasyon firmalarının sahibidir. Lise mezunudur.

Dernek Başkanı Görev ve Yetkileri

Derneğin manevi şahsiyetini temsil eder, devlet teşkilatı, kurumlar ve kuruluşlar, diğer dernekler ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler. Derneğin kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar. Derneğin faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir. Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda derneği temsil ve ilzam eder. Mevzuatların ve Dernek Tüzüğü’nün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.