Abdullah Biçer

Abdullah Biçer

Dernek Başkan Vekili

24.09.1970’de İstanbul’da doğdu. Liseyi Maçka Anadolu ve Teknik Lisesi Elektronik Bölümününde 1987 yılında tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü 1991 yılında 3.lük derecesi ile bitirdi. Çalışma hayatına 1992’de Mercedes Benz Türk A.Ş.’de Üretim Planlama Mühendisi olarak başladı. Halen iş hayatına burada Fabrika ve Tesis Planlama Mühendisi ve CKD Expat olarak devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. 33009 no.lu Fenerbahçe Kongre Üyesidir. “1907-2021 Fenerbahçe Tarihi” kitabının yazarıdır.  

Dernek Başkan Vekili Görev ve Yetkileri

Başkanın olmadığı hallerde görev ve yetkileri, Başkan Vekili tarafından kullanılır. Derneğin manevi şahsiyetini temsil eder, devlet teşkilatı, kurumlar ve kuruluşlar, diğer dernekler ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler. Derneğin kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar. Derneğin faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir. Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda derneği temsil ve ilzam eder. Mevzuatların ve Dernek Tüzüğü’nün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.