Arzu Aktaş Biçer

Arzu Aktaş Biçer

Denetleme Kurulu Başkanı

06.02.1968’de İstanbul’da doğdu. Liseyi Yeşilköy 50.Yıl Lisesinde 1985 yılında tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü 1992 yılında bitirdi. Çalışma hayatına 1995’de MVA Tekstil İç ve Dış Tic.A.Ş.’de Finansman Sorumlusu olarak başladı. Halen iş hayatına burada Finansman Müdürü ve Şirket Yetkilisi olarak devam etmektedir. Evli ve 1 çocuk annesidir. Broveli Scuba dalış eğitmenidir.

Denetleme Kurulu Başkanı Görev ve Yetkileri 
Genel Kurul’ca üç yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşan Denetleme Kurulu’na başkanlık eder. Denetleme Kurulu derneğin hesaplarını ve hesaplarla ile ilgili belge, kayıt ve defterleri devamlı olarak denetler, kasayı sayar, harcamaların tüzük hükümlerine ve bütçeye göre yapılıp yapılmadığını inceler. Gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu’nu uyarır. Denetleme sonuçlarını üç ayda bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na bildirir. Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu’na ibra edilip edilmemesi hakkında açık ve kesin teklifi ihtiva eden raporunu sunar. Denetleme Kurulu denetleme sonucuna göre gerekiyor ise, Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister. Denetlemede suistimalin veya derneğin mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tespiti halinde Denetleme Kurulu Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemekle yükümlüdür.