Ali Berkay Beyaz

Ali Berkay Beyaz

Kurul Başkanı

İnovasyon ve Strateji Kurul Başkanı. 

İnovasyon ve Strateji Kurul Başkanı Görev ve Yetkileri:

İnovasyon ve Strateji’den sorumlu As Başkan ve bu kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ile birlikte çalışır. Fenerbahçe sevgisinin ve taraftar sayısının çoğaltılması, dernek üye sayımızın artırılması ve derneğimizin daha büyük kitleler tarafından bilinirliliğinin sağlanması için gelişen teknoloji ve imkanların takip edilerek dernek çalışmalarımızda kullanılmasının sağlanması, dernek faaliyetlerinin derneğimize daha fazla faydalı olması için yol haritası ve stratejilerin oluşturulması konularında çalışmalar yapmaktan sorumludur.