BUFİD Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Duyurusu

BUFİD Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 08/01/2022 tarihinde, saat: 13:00’da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 15/01/2022 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4) Divan heyetinin seçilmesi

5) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

6) Yönetim Kurulunun İbrası

7) Dernek Organlarının Seçilmesi

8) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

9) Kapanış

Bu gönderiyi paylaş